Gärdsgårdar av kvalitetsvirke från Dalarna

Gärdsgårdar

Företaget har sedan 1984 byggt gärdsgårdar, även kallade gärdesgårdar, och har lång erfarenhet av gärdsgårdsstängning. Alla våra gärdsgårdar sätts upp med noga utvalt material från senvuxna granar.

Utseendet beror på var i landet man är och hur gärdsgårdsvirket ser ut.

 

Olika utseende

I Dalarna kan gärdsgårdar se olika ut från socken till socken. Allt virke till våra gärdsgårdar huggs i Västerdalarna och Siljansområdet. I detta område är de undertryckta (senvuxna) granarna oftast väldigt långa vilket gör gärdsgårdarna täta och fina.

Alla våra gärdsgårdar binds med granvidjor. Kuperad, stenig eller bergig terräng är oftast inget hinder för en gärdsgård.

Kontakta oss

Kontakta oss om för mer information, och kika runt på vår hemsida och inspireras av vackra gärdsgårdar.

G. Eklunds Skog & Trä
Djurfors Gattu 7
785 60 Djurås

Mobil: 070-601 44 11 / 070-601 44 69
E-post: info@eklundsskogotra.com